فایل های دسته بندی واژه نامه - صفحه 1

پاورپوینت سیرتکامل برنامه ریزی

سیرتکامل برنامه ریزی برنامه ریزی یکی از مهم ترین و با اولویت ترین ارکان مدیریت می باشد . آثار بجای مانده از زندگی بشر اولیه طی صدها هزار سال پیش نشان می دهد که در هر زمانی برنامه ریزی به نوعی صورت می پذیرفته است . - از بدوی ترین و ساده ترین فعالیت

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل