فایل های دسته بندی طرح درس - صفحه 1

طرح درس ذره بین علوم پنجم دبستان

دانلود طرح درس موضوع ذره بین علوم پنجم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 10 صفحه. بخشی از متن فایل: حیطه شناختی: دانش‌آموز ذره‌بین را به عنوان یک وسیله برای بزرگ‌نمایی بشناسد‌ با اشیایی که می‌تواند معادل ذره‌بین باشد، آشنا شود با ویژگی‌های ظاهری ذره‌بی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس از ریشه تا برگ ((علوم پنجم دبستان))

دانلود طرح درس ریشه تا برگ علوم پنجم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 5 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی آشنایی دانش آموزان با: مفهوم تار کشنده مفهوم آوند و وظایف آن رگبرگ ها و وظایف آن ها راه های انتقال مواد محلول در خاک به گیاه اهداف رفتاری عوام

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مفهوم تقسیم ریاضی سوم دبستان

دانلود طرح درس مفهوم تقسیم ریاضی سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 7 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی جواب ضرب ها را سریع بیان کنند. برای عبارت های ضرب شکل بکشند. در شمردن از شمارش معکوس و رو به جلو استفاده نمایند. به مفهوم تقسیم پی می برند. قادر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس بازیافت مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع بازیافت مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: علاقه مندی به مطالعه تغییرات مواد در محیط یادگیری و کاربرد تغییرات مواد و مقایسه آنھا آشنایی دانش اموزان با بازیافت اهداف رفتاری: دانش آ

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس مدرسه ی دوست داشتنی ما مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع مدرسه ی دوست داشتنی ما مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی با کار کرد های مدرسه آشنایی با بخش های مختلف مدرسه و نقش کار کنان و کار آن ها آشنایی دانش اموزان با مسئولیت هایشان د

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس جهت های اصلی مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع جهت های اصلی مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی با جهت های اصلی آشنایی با قطب نما آشنایی با جهت های جغرافیایی اصلی در محیط واقعی و همچنین روی تصاویر اهداف رفتاری: جهت ها

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ایمنی در کوچه و خیابان مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع ایمنی در کوچه و خیابان مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 2 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی با معنی و مفهوم برخی تابلوهای راهنمایی آشنایی با مقررات عبور و مرور و نکات ایمنی آشنانیی با مواقع لازم جهت کمک از پلی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس پست مطالعات سوم دبستان

دانلود طرح درس موضوع پست مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 3 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: شناخت قسمت های مختلف نامه شناخت فواید نامه و کاربرد آن آشنایی با کار ادره پست اهداف رفتاری: کار اداره پست را توضیح دهند. نامه ای را به صورت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس درست مصرف کنیم ((مطالعات سوم دبستان))

دانلود طرح درس موضوع درست مصرف کنیم مطالعات سوم دبستان، در قالب Docx ,Pdf و در 1 صفحه. بخشی از متن فایل: اهداف جزئی: آشنایی دانش آموزان با نحوه صرفه جویی کردن . تقویت پس انداز کردن. آشنایی دانش اموزان با فواید صرفه جویی کردن. اهداف رفتاری: دانش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی